Rząd obiecał obywatelom wypłatę dodatków węglowych, ale w wielu gminach idzie to opornie. Na opieszałość rządu zareagował Krzysztof Brejza.

Rząd przyjął regulację zapewniającą Polakom dopłaty do węgla w wysokości 3 tys. zł. Wiele gmin nie jest w stanie wypłacić tych środków, bowiem są problemy z przekazaniem pieniędzy przez stronę rządową samorządom. Senator Krzysztof Brejza zdecydował się na bardzo radykalny krok w tej sprawie.

Zawiadomienie do prokuratury

Krzysztof Brejza skierował pismo do Dariusza Barskiego, zastępcy prokuratora generalnego, w którym zwraca uwagę na nieterminowe przekazywanie przez administrację rządową środków finansowych samorządom.

Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. zobowiązuje do wypłaty dodatku węglowego każdej osobie uprawnionej w ciągu najpóźniej 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku – czytamy w piśmie, które senator zamieścił na Twitterze. – W wielu gminach setki osób oczekuje ponad 2 miesiące, ludzie się zapożyczają, nie mają za co kupić opału – dodaje w komentarzu i informuje o złożeniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.


Jako przykład zaniedbań rządu podaje rodzinny Inowrocław. W mieście wnioski ponad 300 osób objęte są przekroczonym dwumiesięcznym terminem wypłaty. We Włocławku jest jeszcze gorzej, bo tu jest mowa o 500 osobach borykających się z rządową impotencją.

Senator Platformy Obywatelskiej zawraca uwagę, że takim przypadku zachodzi podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez członków Rady Ministrów.

Mając powyższe na uwadze, Krzysztof Brejza wnosi o “wszczęcie postępowania i zweryfikowanie, z jakich przyczyn przedstawiciele administracji rządowej nie realizują w 2-miesięcznym terminie ustawowego obowiązku przekazywania Polkom i Polakom środków na wypłatę dodatków węglowych”.

Domy Drewniane

To kolejna ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin inicjatywa senatora obnażająca zaniechania rządu. Wczoraj pisaliśmy o kompletnej porażce rządowego programu budowy drewnianych domów.

W 2018 r. Henryk Kowalczyk, ówczesny minister środowiska, obiecywał, że plany budowalne obejmują 5 tys. domów i mieszkań. – W 2019 roku około pięć tysięcy domów, mieszkań; pięć tysięcy rodzin zaopatrzymy w mieszkania lub domy drewniane – mówił.

Senator Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej w połowie listopada wystąpił z pismem do prezesa zarządu Polskie Domy Drewniane S.A. W trybie dostępu do informacji publicznej zapytał, ile rodzin do 15 listopada tego roku zasiedliło mieszkania i domy wybudowane przez spółkę oraz ile lokali mieszkalnych zostało wybudowanych.

Zaledwie 11 rodzin, a nie 5000, wprowadziło się do domów drewnianych do listopada 2022 – napisał senator.

Źródło: Twitter